تبلیغات
* وبــلاگ حـامیـان دکتــر احمــــــــدی نـــژاد * - بدون شرح!


* وبــلاگ حـامیـان دکتــر احمــــــــدی نـــژاد *

اللهم عجل لولیک الفرج...

 

1-مقام معظم رهبری بعد از آخرین سفر آقای احمدی نژاد به نیویورك در سال 1391 در خراسان شمالی :

«خوشبختانه كشور در ادبیاتِ برخورد با دنیاى زورگوى مستكبر و غربى هم پیشرفتهاى خوبى داشته است. امروز مسئولین كشور ما در پشت میز مذاكرات گوناگون، در تریبونهاى گوناگون، وقتى حرف میزنند، حرفهاى پخته، جامع، جالب و درست زده میشود. یكى از بخشهاى درگیرى و میدانها و عرصههاى پیكار، عرصهى حرفزدنهاى بینالمللى است.»

2-مقام معظم رهبری بعد از اولین سفر آقای روحانی به نیویورك در سال 1392 در دانشگاه افسری:

«البتّه برخى از آنچه در سفر نیویورك پیش آمد، به نظر ما بجا نبود؛ لكن ما به هیئت دیپلماسى ملّت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم؛ البتّه به آمریكایىها بدبینیم؛ به آنها هیچ اعتمادى نداریم. ما دولت ایالات متّحدهى آمریكا را دولتى غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتى خودبرتربین، دولتی غیر منطقی و عهدشكن، دولتى سخت در پنجهى تصرّف و اقتدار شبكهى صهیونیسم بین المللی - كه بهخاطر رعایت خواستهها و منافع نامشروع شبكهى صهیونیستى بینالمللى مجبورند با رژیم غاصب و جعلى اشغالكنندهى فلسطین مماشات كنند، در مقابل او نرمش نشان بدهند؛ اسمش را میگذارند منافع آمریكا، در حالى كه بكلّى منافع ملّى آمریكا با آنچه امروز اینها در حمایت از [آن] رژیم جعلى انجام میدهند، منافات دارد........به دولت آمریكا اعتمادى نداریم، به مسئولین خودمان اعتماد داریم، خوشبین هستیم، از آنها میخواهیم كه با دقّت، با ملاحظهى همهى جوانب گامها را درست بردارند، محكم بردارند، منافع ملّى را یك لحظه به فراموشى نسپرند.»[ شنبه 20 مهر 1392 ] [ 09:32 ب.ظ ] [ مسافر آسمان ] نظرات      قالب ساز آنلاین