تبلیغات
* وبــلاگ حـامیـان دکتــر احمــــــــدی نـــژاد * - خاطره ای از دکتر...


* وبــلاگ حـامیـان دکتــر احمــــــــدی نـــژاد *

اللهم عجل لولیک الفرج...

 

 

خاطراتی از رییس جمهور عزیزم دکتر احمدی نژاد: به خاطر علاقه اى كه دكتر به مردم دارد، محافظان دكتر دائم در عذاب وگرفتارى هستند.خیلى وقت ها در هجوم مردم براى دیدن دكتر دچارمشكل مى شوند. چون دكتر خود را در موج جمعیت قرار مى دهد و كنترل جان رئیس جمهور براى آنها واقعا شاق است. هر كس سعى مى كند خودش را به دكتر برساند. به سر و صورت دكتردست بكشد. ببوسدش.دستش را بگیرد.چندین بار انگشت هاى دكتر در این استقبال ها و ابراز ارادت ها آسیب دیده. درسفر استانى به قم انگشت دستش طورى آسیب دید و در رفت كه دكتر مجبور شدانگشتش را ببندد. با این حال در آن شرایط دكتر حواسش به مردمى است كه دور او را گرفته اند.اینكه پیرمرد یا پیرزن یا كودكى زیر دست و پا نماند.اگر دیدار در فضاى بسته باشد، محافظان براى حفظ جان رئیس جمهور از هجوم وفشار مردم دستانشان را از پشت گردن دكتر باز مى كنند. تا او را از در بیرون ببرند.و در را ببندند.دكتر هم از هر مانعى كه در مقابل مردم باشد،جلوگیرى مى كند. به خصوص از اینكه در به روى مردم بسته باشد. براى همین مى ایستد درست وسط در و براى این كه مطمئن شود در پشت سرش بسته نخواهد شد، حركت نمى كند.[ شنبه 15 مهر 1391 ] [ 07:00 ب.ظ ] [ مسافر آسمان ] نظرات      قالب ساز آنلاین